Propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych w dniach 25 - 29.05.2020

Misie i Pingwinki.pdf

Pszczółki i Kotki.pdf

Biedronki i Sówki.pdf

Orzełki, Jeżyki i Tygryski.pdf

Język Angielski.pdf

Religia - Biedronki, Sówki.pdf

Religia - Orzełki, Jeżyki, Tygryski.pdf

Szanowni Państwo

Rodzice możecie już sprawdzić czy wasze dziecko zostało przyjęte do przedszkola po zalogowaniu się do systemu, poprzez zakładkę MÓJ WNIOSEK.

Listy dzieci przyjętych i lista dzieci niezakwalifikowanych i nieprzyjętych  znajdują się również w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 

Serdecznie dziękujemy firmie Mart's Bags Martyna Konowrocka  za obdarowanie naszego przedszkola ochronnymi, bawełnianymi maseczkami z wymiennym filtrem, które będą wykorzystane do walki z COVID-19, przez Pracowników Placówki.

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrektor, nauczyciele oraz cały personel PM2

 

 

 

Propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych w dniach 18 - 22.05.2020

Misie i Pingwinki pdf

Pszczółki i Kotki pdf

Biedronki i Sówki pdf

Orzełki, Jeżyki i Tygryski pdf

Język Angielski.pdf

Religia Biedronki i Sówki pdf

Religia Orzełki, Jeżyki i Tygryski pdf

 

Szanowni Państwo

Rodzice możecie już sprawdzić czy wasze dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu się do systemu, poprzez zakładkę MÓJ WNIOSEK.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się również w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 

Propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych w dniu 15.05.2020

Misie i Pingwinki.pdf

Pszczółki i Kotki pdf

Biedronki i Sówki .pdf

Orzełki, Jeżyki i Tygryski pdf, W sklepie muzycznym pdf

Język angielski .pdf

Propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych w dniu 14.05.2020

Misie i Pingwinki.pdf

Pszczółki i Kotki pdf

Biedronki i Sówki.pdf

Orzełki, Jeżyki i Tygryski pdf

W okresie epidemii pełnienie opieki przedszkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 4 maja 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567). W związku z powyższym Przedszkole wprowadza do stosowania następujące procedury:

Procedura organizacji pracy Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Markach w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura organizacji pracy Przedszkola.pdf

Procedury zapobiegawcze w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 2

Procedury zapobiegawcze w Przedszkolu pdf

Procedurę przyprowadzania i obierania dziecka z Przedszkola Miejskiego Nr 2
przez rodzica/opiekuna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola pdf

Oświadczenie Rodzica pdf

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego pdf

 

 

Propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych w dniu 13.05.2020

Misie i Pingwinki.pdf

Pszczółki i Kotki pdf

Biedronki i Sówki.pdf

Orzełki, Jeżyki i Tygryski pdf

Religia pdf