proszę o zapoznanie się z najnowszymi informacjami dotyczącymi uczęszczania dzieci do przedszkola w dniach 29.03.2021 r. - 09.04.2021 r. 

Jeżeli Państwa dzieci znajdują się w grupie spełniającej kryteria prosimy o wypełnienie i przesłanie załącznika: images/oswiadczenie.pdf  na adres e-mail Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

Katarzyna Podlaska

 

Aktualizacja: 29.03.2021 r. 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiedziami wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, obowiązujących od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku informujemy, iż do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach od poniedziałku mogą uczęszczać tylko te dzieci, których rodzice wykonują zawody związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID -19 (medycy, pracownicy służb porządkowych). Rodziców wykonujących ww. zawody prosimy o zadeklarowanie obecności swoich dzieci w dniach 27 marca - 9 kwietnia 2021 roku poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

Katarzyna Podlaska

 

W najbliższy weekend strażacy, radni i pracownicy miejskich jednostek będą dystrybuować bezpłatne maseczki. To element rządowej kampanii na rzecz ograniczania pandemii. Maseczki będą rozdawane m.in. na bazarze, pod ratuszem i w okolicy świątyń. Szczegółowe informacje w linku http://www.marki.pl/maseczki

Gdzie robimy zakupy? Jak spędzamy wolny czas? Czego nam brakuje w mieście? Co najchętniej byśmy w nim zmienili? To niektóre pytania, które znajdziecie Państwo w najnowszej ankiecie internetowej. Jest ona całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie dużo czasu. Zapraszamy do udziału. Szczegóły w linku http://www.marki.pl/ankieta

Rusza wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Wydział Ochrony Środowiska naszego ratusza przyjmuje Państwa zgłoszenia do 9 kwietnia do godz. 13.00.  Szczegółowe informacje w linku http://www.marki.pl/odpady

Od 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny 2021. Dotyczy on każdego z nas i jest obowiązkowy. Spisowi dedykowana jest specjalna strona internetowa spis.gov.pl Tam znajdziecie Państwo niezbędne informacje.

Powraca Marecki Budżet Obywatelski (MBO). Od 1 do 22 kwietnia można składać propozycje zadań do MBO. W tym roku do podziału będzie 800 tys. zł. Więcej informacji na stronie zdecyduj.marki.pl 

 

Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych:

Jakie dane będą zbierane w NSP2021

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:

lista pytań w NSP2021

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). 

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

 

Szanowni Państwo,
 • od dnia 15 marca (od godz. 12.00) do dnia 6 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00, w systemie internetowym na stronie https://przedszkola-marki.nabory.pl należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje na temat dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola według. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka – tzw. pierwszego wyboru - na pierwszym miejscu, itd.). Zapisany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na to we wniosku miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy;
 • najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 do przedszkola umieszczonego na pierwszym miejscu (placówka pierwszego wyboru) na swojej liście preferencji należy złożyć podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
 • odbiór dokumentów w przedszkolach będzie przebiegał z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego – to może oznaczać, że np. zostaną Państwo poproszeni o pozostawienie kompletu dokumentów w zabezpieczonych, zamykanych urnach. Rekomendujemy zatem, aby dokumenty były spięte, najlepiej umieszczone w zamkniętej kopercie. Ze względu na procedury sanitarne dokumenty dopiero po pewnym czasie trafią do pracowników sekretariatu. Aby uniknąć niepotrzebnych stresów ważne jest, aby nie zostawiać złożenia ich na ostatnią chwilę, może bowiem się okazać, że niezbędne będzie uzupełnienie dokumentacji; 
 • rodzice, którzy z powodów epidemicznych (np. objęcie kwarantanną) nie będą w stanie złożyć w przedszkolach podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, powinni skontaktować się z przedszkolem pierwszego wyboru telefonicznie, aby ustalić awaryjny sposób przekazania dokumentów;
 • w dniu 23 kwietnia  2021 r. po godz. 15.00 należy zalogować się do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane dziecko;
 • do 29 kwietnia do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka: po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego (dostępny będzie formularz) lub na druku dostępnym w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko;
 • rodzice, którzy z jakiś powodów nie zarejestrowali dotychczas wniosku o przyjęcie do placówki swojego dziecka - nie uczestniczyli w rekrutacji - będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki na rok szkolny 2021/2022

images/Harmonogram_rekrutacji.pdf

Gminne kryteria rekrutacji do przedszkoli

images/gminne_kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 nr 7/2020/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

images/Zarzadzenie_Dyrektora_PM2_7_2020_2021_w_sprawie_powolania_Komisji_Rekrutacyjnej.pdf

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania Państwa kandydatur na rachmistrzów spisowych w nadchodzącym Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
 
 

Szanowni Państwo,

Na sesji 25 listopada 2020 r. radni naszego miasta podjęli kilka decyzji dotyczących deklaracji odpadowych. Oto lista najważniejszych zmian, podyktowanych przede wszystkim sytuacją epidemiologiczną:

 • deklaracje złożone w 2020 r. zachowują ważność do 30 kwietnia 2021 r. (opłaty bez zmian)
 • deklaracje obowiązujące w 2021 r. będziemy składać od 1 maja do 29 czerwca 2021 r. (będą obowiązywały za okres 01.05.2021-31.12.2021),
 • opłaty za maj i czerwiec 2021 r. będziemy regulować do końca czerwca 2021 roku,
 • począwszy od 2022 r. wydłużymy termin składania deklaracji – od początku stycznia do 24 lutego danego roku (pierwotnie do 25 stycznia),
 • począwszy od 2022 roku opłaty za styczeń i luty będziemy regulować do końca lutego danego roku.

Przypomnijmy, że w 2020 roku zmieniliśmy sposób rozliczeń za odpady. Zamiast systemu „od zadeklarowanej liczby osób” wprowadziliśmy system związany z zużyciem wody na nieruchomości. Ta zmiana ma na celu wciągnięcie do systemu tych osób, które unikały lub zaniżały opłaty.

Danych potrzebnych do wypełnienia deklaracji dostarcza Wodociąg Marecki. Rozpoczął on już dystrybucję papierowych zaświadczeń/wykazów o zużyciu wody za 2020 r. Miejska spółka dołącza je do bieżących faktur. Prosimy o zachowanie tego dokumentu. Osoby, które korzystają z Internetowego Biura Obsługi Klienta Wodociągu Mareckiego, mogą je pobrać elektronicznie – również są dołączane do ostatniej faktury.

Urząd Miasta Marki

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego roku 2021 życzy Dyrekcja oraz Pracownicy z Przedszkola Miejskiego nr 2

 

 

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 wzięły udział w świątecznym konkursie organizowanym przez Fundację A.R.T.. Zadaniem dzieci było wykonanie dowolną techniką płaskiej pracy plastycznej pt."Moje wymarzone Święta". Wszyscy nasi uczestnicy konkursu otrzymali upominki świąteczne.