Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia dla 3-latków

 

6:30-8:00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Praca indywidualna-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne -stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
8:00-8:30- Przygotowanie do śniadania – zabawa ruchowa,czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8:30-9:00- Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00-10:00- Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:00-11:45- Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11:45-12:00- Przygotowanie do obiadu. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
12:00-12:30- Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12:30-13:00- Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
13:00-14:30– Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
14:30-14.45-Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno-samoobsługowe.
14:45-15:00- Podwieczorek.
15:00-17:30- Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne. Praca indywidualna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ,porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla 4,5 i 6-latków


6:30-8:00- Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę.
8:00-8:30–Zabawy ruchowe przy muzyce,zestaw ćwiczeń porannych. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe .
8:30-9:00-Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.
9.00 – 10.30- Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:30-11.45-Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików).
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11.45-12:00- Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-samoobsługowe.

12.00-12.30-Obiad.Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.
12:30-13:00– Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej
13:00-14.30– Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na dworze, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe. Czynności przygotowawcze do podwieczorku
14:30-14.45-Podwieczorek.
14:45-17:30-Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i w grupach, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

UWAGA:

Ramowy rozkład dnia, może ulec zmianie ze względu na: warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu