Przedszkole Miejskie nr 2

Oferta edukacyjna

Głównym filarem proponowanej oferty edukacyjnej dla odbiorców jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Aby podnieść jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej, nauczyciele przedszkola systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w kursach i szkoleniach doskonalących,organizowanych m.in.: na terenie naszego miasta.

Obecnie zatrudnionych jest 23 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Czworo nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu:

1. rytmika,

2. j. angielski,

3. religia,

Poza tym przedszkolaki uczestniczą cyklicznie w:

  1. teatrzykach,
  2. warsztatach tanecznych,
  3. warsztatach eksperymentanych,
  4. warsztatach przyrodniczych,
  5. teatrzykach,
  6. koncertach muzycznych.
Skip to content