KOTKI

Sala Nr 1-parter

Dzieci 5-latki

kotki

 

BIEDRONKI

Sala Nr 2-parter

Dzieci 6-latki

 

SÓWKI

Sala Nr 3-parter

Dzieci 6-latki

 

PSZCZÓŁKI

Sala Nr 4-parter

Dzieci 5-latki

 

PINGWINKI

Sala Nr 5-parter

Dzieci 4-latki

 

 

MISIE

Sala Nr 6-piętro

Dzieci 4-latki

 

JEŻYKI

Sala Nr 7- piętro

Dzieci 3-latki

jeż

 
 

TYGRYSKI

Sala Nr 8-piętro

Dzieci 3-latki

ORZEŁKI

Sala Nr 9- piętro

Dzieci 3-latki