Głównym filarem proponowanej oferty edukacyjnej dla odbiorców jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Aby podnieść jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej, nauczyciele przedszkola systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w kursach i szkoleniach doskonalących,organizowanych m.in.: na terenie naszego miasta.

Obecnie zatrudnionych jest 23 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Czworo nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu:

1. rytmika,

2. j. angielski,

3. religia,

4. zajęcia gimnastyczno-korekcyjne.

Poza tym przedszkolaki uczestniczą cyklicznie w:

  1. teatrzykach,

  2. warsztatach tanecznych,

  3. warsztatach eksperymentanych,

  4. warsztatach przyrodniczych,

  5. teatrzykach,

  6. koncertach muzycznych.